Sioe Greadigol CAVC

Mae CAVC yn falch o gyflwyno’r Sioe Greadigol flynyddol, gan arddangos gwaith celf, dylunio a pherfformio gan fyfyrwyr sy’n astudio yn y Coleg. Mae’r gwaith yn cynrychioli’r unigolion sy’n astudio o Lefel 2 i Radd BA Anrh, gyda phob prosiect yn benllanw gwerth blwyddyn o ymchwil ac ymchwiliadau creadigol.

Mae’r orielau’n lansio yn ystod haf 2021, a byddant yn cynnwys cyfraniadau Celf a Dylunio, Ffilm, Perfformiad a Dylunio Cynnyrch. I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Diwydiannau Creadigol neu i gysylltu â ni, cliciwch yma i fynd i wefan CAVC.

Diploma Etended Lefel 3 BTEC mewn Celf a Dylunio

Celf a Dylunio UAL Lefel 3 Blwyddyn 1

Celf a Dylunio UAL Lefel 1

Celf a Dylunio UAL Lefel 2

Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 Ffotograffiaeth

Cerddoriaeth (Perfformio)

Gemau a Dylunio Gemau Gradd Sylfaen

Ffilm: Gradd Sylfaen

Diploma Estynedig Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol

Diploma Cynhyrchu Yn Y Cyfryngau Creadigol

FFASIWN A DILLAD LEFEL 3

CELF A DYLUNIO LEFEL 3

CELF LEFEL A2

CELF LEFEL UG

Sylfaen Celf A Dylunio

Dylunio Cynnyrch