Abby Paul

Insta: abbypaul2020

Preserving Nature

“Yn ystod fy mywyd fel oedolyn rydw i wedi dechrau defnyddio fy ymddangosiad allanol i wella fy hwyliau, yn benodol, fy newis i o emwaith i’w wisgo. Ar ddechrau’r prosiect yma, roeddwn i eisiau creu cyfres o emwaith a fyddai’n cyfleu’r pleser a’r llawenydd rydw i’n ei geisio mewn bywyd bob dydd. Wrth arbrofi gyda deunyddiau a themâu, fe welais i ’mod i eisiau defnyddio thema blodau ceirios ymhellach na gemwaith.

Rydw i wedi bod wrth fy modd gyda’r lliw pinc er pan oeddwn i’n blentyn; rydw i wedi cael cymaint o bleser o bob arlliw o binc. Ac rydw i’n ceisio cyfleu hynny yn fy nghrefftau a fy ngwaith celf, pleser. Rydw i’n credu bod celf yn harddwch ac rydw i eisiau cynnig hapusrwydd gyda harddwch hefyd. Mae cymaint o dywyllwch yn y byd ac rydw i wrth fy modd yn creu rhywbeth sy’n gallu helpu’r gwyliwr i anghofio am y tywyllwch hwnnw, hyd yn oed os yw hynny am gyfnod byr o amser yn unig.

Roeddwn i eisiau creu rhywbeth a fyddai’n arwain at edrychiad a theimlad y gwanwyn drwy gydol y flwyddyn, rhywbeth sy’n atgoffa’r gwyliwr o natur fyrhoedlog blodau’r goeden geirios, ond mewn ffordd barhaol. Rydw i’n hapus iawn gyda’r teimlad o symud drwy’r darn. Fel pe bai awel wanwynol ffres wedi chwythu heibio a rhyddhau rhai o’r petalau.”