Alexei Bondarenco

Insta: alexei_b_d

We Live as we Dream Alone

“Er gwaetha’r holl gynllunio oedd yn rhan o’r cynnig gwreiddiol, roedd rhaid ailgyfeirio’r rhan fwyaf o’r gwaith ymarferol er mwyn i mi allu ei gwblhau hyd eithaf fy ngallu. Yr her fwyaf fel rhan o’r prosiect oedd mynd o waith 3D fel cerfluniau, gwaith resin a gosodiadau i ganlyniadau 2D fel brasluniau, darluniau a phaentiadau. Hyd yn oed wedyn roedd rhai heriau i’w hwynebu, fel gofod dan do cyfyngedig a diffyg awyru priodol dan do o ran paentio gydag olew. Hefyd, roedd rhaid i mi chwilio am ffyrdd gwahanol o arddangos fy ngwaith ac fe wnes i ystyried rhoi fy mhrosiect ar Facebook fel roeddwn i’n ei gwblhau.

Mae hyn wedi fy helpu i i werthuso darnau unigol o waith a’u llwyddiant mewn perthynas ag adweithiau defnyddwyr eraill. Pe bawn i’n cael cyfle i fynd yn ôl mae’n bur debyg y byddwn i wedi newid strwythur y prosiect arfaethedig er mwyn sicrhau llai o effaith oherwydd mesurau’r cyfyngiadau symud. Er hynny, gan nad oedd posib rhagweld yr amseroedd, doeddwn i ddim yn gallu rhagweld datblygiad o’r fath. Yn gyffredinol, rydw i’n meddwl bod y prosiect yn llwyddiant gan fy mod i wedi llwyddo i addasu i’r amodau newydd a chreu gwaith o ansawdd da hefyd fel y darn terfynol.”