Arddangosfa Sgils Crymu 2020

Mae Sgils Cymru Caerdydd yn cynnig arddangoswyr y cyfle i arddangos gyrfaoedd mewn sectorau twf allweddol, yn ogystal âg uwcholeuo addysg bellach a chyrsiau hyfforddi er mwyn gwthio rhagolygon swyddi gyda gweithgareddau rhyngweithiol a sesiynau blasu sgiliau. Mae’r myfyrwyr cerddoriaeth yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn cael eu gwahodd yn nôl pob blwyddyn i arddangos eu sgiliau o flaen cynulleidfa fawr o ymwelwyr. Dyma rhai lluniau â thynnwyd yn gynharach y flwyddyn yma: