Ben Shaw

‘Pop Culture’ (Madeon cover)

Mae’r cover cyfun yma wedi’i ysbrydoli gan Madeon, gan ddefnyddio 39 o wahanol ganeuon masnachol sydd wedi cael eu samplu i greu trac newydd gan ddefnyddio Ableton Live a Novation Launchpad. Mae’r fideo yma’n gyfuniad o ymarferion technegol ar gyfer y digwyddiad ‘Deuoliaeth’, a pherfformiad yn ystod y ‘cyfyngiadau symud’.