Celf a Dylunio Lefel 3 – Blwyddyn 1 a 2

Cynlluniwyd prosiectau eleni i fod yn addas ac yn hawdd eu cyrraedd wrth weithio o bell neu ar y safle. Roedd y prosiectau, Golygfa drwy’r Ffenest, Hunaniaeth ac Y Cyflwr Dynol yn themâu/pynciau a oedd yn galluogi’r dysgwyr i ddefnyddio eu cartrefi a’u hunain fel eu prif ffynhonnell wybodaeth. Dyma oedd deilliannau’r dysgwyr eleni.