Sylfaen Celf a Dylunio (Y Barri)

Mae Diploma Sylfaen CBAC mewn Celf a Dylunio yn Gymhwyster Lefel 3 deinamig, cyfranogol a chreiddiol gyda’r nod o ddarparu pontio o addysg gyffredinol i addysg gelf, crefft a dylunio arbenigol; gan alluogi’r dysgwr i wneud penderfyniad doeth wrth wneud cais i addysg uwch neu geisio cyflogaeth mewn diwydiant cysylltiedig.

Prif nod y cymhwyster yw darparu’r cyd-destun i ddysgwyr adeiladu ar brofiad blaenorol, nodi a dehongli eu cryfderau a’r llwybrau cynnydd arbenigol mwyaf addas. Cyflawnir hyn drwy archwilio diagnostig a chynyddol parhaus o ran dulliau a chysyniadau penodol i Gelf, Crefft a Dylunio sy’n ymestyn annibyniaeth feirniadol ac yn galluogi dysgwyr i ddangos dealltwriaeth lawn o’r safonau perthnasol gofynnol i gyflawni cynnydd arbenigol. Gyda mwy na chant o wahanol ddisgyblaethau israddedig ym maes celf, crefft a dylunio i ddewis o’u plith, mae Diploma Sylfaen CBAC mewn Celf a Dylunio yn helpu dysgwyr i wneud dewisiadau priodol ac yn eu paratoi ar gyfer Addysg Uwch neu gyflogaeth yn y dyfodol mewn disgyblaethau gweledol creadigol.