Sylfaen Celf a Dylunio (Caerdydd)

Croeso i arddangosfa Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio 2020! Oherwydd pandemig 2020, mae’r sioe wedi symud ar-lein ac rydyn ni wedi creu platfform oriel newydd a fydd yn cael ei ddefnyddio am flynyddoedd i ddod gobeithio. Yn yr oriel fe welwch chi esiamplau o’r gwaith ‘cyfyngiadau symud’ sydd wedi’i greu a’i ddatblygu yn ystod misoedd Mai a Mehefin ar gyfer prosiect terfynol y myfyrwyr. Mae’r lluniau’n cynnwys gwaith amrywiol o feysydd arbenigol yn y cwrs Sylfaen, gan gynnwys: Celfyddyd Gain, Ffasiwn a Thecstilau, 3D a Chyfathrebu Graffig a Darlunio.

Mae’r gwaith yn dangos capasiti creadigol, dychymyg a gwaith caled ein myfyrwyr ni o dan amgylchiadau eithriadol. Mae’r myfyrwyr wedi datblygu eu hymarfer yn eu cartrefi eu hunain heb y mynediad arferol at diwtoriaid, deunyddiau, gofod, technolegau a’i gilydd. Yn y cwrs Sylfaen, rydyn ni’n annog dull archwiliol o weithio, dadansoddi beirniadol ar arferion a’r gallu i feddwl y tu allan i’r bocs – mae tystiolaeth glir o hyn yn y gwaith bywiog a bwriadol sy’n cael ei arddangos. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y Cwrs Sylfaen, ewch i www.cavc.ac.uk am fwy o wybodaeth neu gysylltu ar rmilton@cavc.ac.uk.