Celf a Dylunio UAL Lefel 1

Mae Diploma Lefel 1 mewn Celf a Dylunio yn sylfaen berffaith ar gyfer meithrin gwybodaeth myfyrwyr, ac mae’n berffaith i unigolion sy’n awyddus i ddilyn gyrfa yn y diwydiannau creadigol. Mae’r rhaglen hon yn cynnig golwg gyffredinol i fyfyrwyr ar weithio tuag at amcanion creadigol.

Mae’r gwaith hwn yn cynnwys prosiectau mawr terfynol a luniwyd gan garfan 2021. Dyma gyfle i’r myfyrwyr ddewis, archwilio a chynhyrchu gwaith celf mewn maes celf a dylunio arbenigol sy’n apelio atynt. Mae’r holl fyfyrwyr wedi ysgrifennu eu brîff eu hunain a chreu gwaith sy’n bersonol iawn iddynt hwy fel unigolion.

Thema’r prosiect mawr terfynol ar gyfer eleni oedd ‘Dyddiau Gwell’. Fe wnaeth y pandemig parhaus ddylanwadu ar y thema hon a’r bwriad oedd annog prosesau meddwl a fyddai’n arwain at amseroedd hapusach ac ymagwedd gadarnhaol. Y nod oedd gwneud i’r gynulleidfa wenu ynghyd ag adlewyrchu adegau hapusach ym meddyliau pob un o’r artistiaid ifanc. Defnyddiwyd atgofion, hoff leoedd, unigolion arbennig, gweithgareddau pleserus neu fwydydd arbennig. Hefyd, gwelir dylanwad hoff artistiaid a hoff weithiau celf y myfyrwyr yn eu gwaith. Mae’r holl waith a gyflwynir gan yr unigolion yn adlewyrchu eu hymchwil greadigol drylwyr a pharhaus a’u prosesau dylunio arloesol.