Celf a Dylunio UAL Lefel 3 Blwyddyn 1

Mae Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio yn gwrs cyffrous ac arloesol sy’n archwilio disgyblaethau fel cerameg, tecstilau, dylunio graffeg, argraffu, celfyddyd gain a deunyddiau 3D fel weiars, plaster, gwneud gemwaith ac ati.

Caiff y cwrs ei warantu gan Brifysgol Celf Llundain. Mae gan y brifysgol hon enw da am fod yn brifysgol o’r radd flaenaf, ac yn 2021 cafodd ei gosod yn ail trwy’r byd o ran Celf a Dylunio gan QS yn Safleoedd Prifysgolion y Byd.

Blwyddyn gyntaf mewn cwrs dwy flynedd yw’r Diploma Lefel 3. Bwriad y cwrs hwn yw rhoi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i fyfyrwyr er mwyn eu galluogi i symud yn eu blaen at astudio cwrs gradd mewn celf a dylunio neu ddod o hyd i waith yn y Diwydiannau Creadigol.

Mae’r gwaith hwn yn cynnwys prosiectau mawr terfynol a luniwyd gan garfan 2021, lle’r aethant ati i archwilio deunyddiau, prosesau ymchwil a thechnegau. Dyma gyfle i’r myfyrwyr ddewis, archwilio a chynhyrchu gwaith celf mewn maes celf a dylunio arbenigol sy’n apelio atynt. Mae’r holl fyfyrwyr wedi ysgrifennu eu brîff eu hunain a chreu gwaith sy’n bersonol iawn iddynt hwy fel unigolion.

Thema’r prosiect mawr terfynol ar gyfer eleni oedd ‘Dyddiau Gwell’. Fe wnaeth y pandemig parhaus ddylanwadu ar y thema hon a’r bwriad oedd annog prosesau meddwl a fyddai’n arwain at amseroedd hapusach ac ymagwedd gadarnhaol. Y nod oedd gwneud i’r gynulleidfa wenu ynghyd ag adlewyrchu adegau hapusach ym meddyliau pob un o’r artistiaid ifanc. Defnyddiwyd atgofion, hoff leoedd, unigolion arbennig, gweithgareddau pleserus neu fwydydd arbennig. Hefyd, gwelir dylanwad hoff artistiaid a hoff weithiau celf y myfyrwyr yn eu gwaith. Mae’r holl waith a gyflwynir gan yr unigolion yn adlewyrchu eu hymchwil greadigol drylwyr a pharhaus a’u prosesau dylunio arloesol.