Concerts Streamed Byw

Yn ystod y broses gloi, mae myfyrwyr wedi gweithio’n galed yn ymarfer o bell ar gyfer unawdau a pherfformiadau cysylltiedig ar y cyd i baratoi ar gyfer dychwelyd i’r Coleg. Unwaith y codwyd cyfyngiadau ychydig yn hwyr ym mis Hydref, ganol mis Rhagfyr eto ym mis Mai, gwnaethom fanteisio’n llawn ar ein cyfleusterau ffrydio byw newydd. Roedd y cyngherddau yn llwyddiant llwyr, dan arweiniad ein grŵp talentog o Dechnegwyr Creadigol, Theo Frangoulis, Sean Ellis, a Gwion Roberts. Mae’r perfformiadau’n adlewyrchu pa mor dda y mae’r myfyrwyr wedi addasu i baratoi eu caneuon a gweithio ar eu pennau eu hunain wrth gynnal y cymhelliant i barhau i fod yn greadigol.

Sioe Diwedd Blwyddyn 2021 Blinding Lights L3 Blwyddyn 2 Get Lucky L3 Blwyddyn 2 Hot & Cold L3 Blwyddyn 2 Paralyzer L3 Blwyddyn 2 Trouble Maker L3 Blwyddyn 2

Cyngerdd Nadolig 2020 Holy Night Pauline Banda Little by Little Ioan Watkins My World Ruby Kelly

Cyngerdd Calan Gaeaf 2020 Are you gonna be my girl – L3 Blwyddyn 2 Before you go – Mathew Williams Home – Nicole Bowles