Courtney Stone

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un anodd i nifer ohonom ac rwyf wedi penderfynu dangos hynny yn fy mhrosiect mawr terfynol. Y pwnc yw “Y Ffordd Ymlaen”. Dewisais fynd i’r afael ag iechyd meddwl a’r llwybr tuag at adferiad, ac rwyf wedi galw fy ngwaith yn “Harddwch Naturiol”. Penderfynais gael tri chynfas o wahanol faint a’u gosod yn nhrefn eu maint i gyfleu’r syniad fod y byd yn gwella ac yn tyfu pan fo gennych iechyd meddwl da. Mae pob paentiad yn gam ymlaen ar hyd y llwybr, sef “Mewn lle erchyll – Adfer – Bod ag iechyd meddwl iach”. Penderfynais ddefnyddio rhywbeth ar wahân i fynegiant wyneb i gyfleu’r emosiynau yn fy ngwaith.

Rwyf wedi defnyddio “blodau, gwinwydd, lliwiau’r awyr a chymylau, a hefyd ansawdd gwallt a blodau” i gyfleu’r emosiynau sydd wrth wraidd y paentiad.

Yn ystod fy nghyfnod yn dilyn y cwrs hwn rwyf wedi dysgu llu o sgiliau newydd ac rwy’n edrych ymlaen at gynnwys y rhain ym mhennod nesaf fy addysg. Edrychaf ymlaen at ddilyn y Cwrs Gwneuthurwyr (Gradd Sylfaen yn y Celfyddydau) a datblygu fy sgiliau yma yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.