Daniel Roach and Mark Taylor

‘Change’

“Roedden ni eisiau meddwl y tu allan i’r bocs a chreu syniadau cerddorol a fyddai’n gwneud ein trac ni’n unigryw. Fe wnaethon ni recordio sawl math o sŵn, gan gynnwys sŵn peiriant golchi dillad yn troelli, a synau metelig o ffynonellau allanol, a thrin y synau yma i’w trefnu nhw’n drac, a hefyd elfennau MIDI eraill ac elfennau wedi’u recordio.” – Daniel Roach.