Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 Ffotograffiaeth

Mae’r gwaith a gyflwynwyd yma, gan ein myfyrwyr Diploma Estynedig BTEC Ffotograffiaeth, wedi cael eu cynhyrchu drwy feysydd craidd dysgu, Archwilio a Datblygu Sgiliau Ffotograffig, ac Ymarfer Creadigol drwy Ffotograffiaeth. Cafodd myfyrwyr hefyd ddau Brosiect, ‘Unigedd’ a ‘Theithiau’, i fyfyrio ar eu profiadau eu hunain dros y 12 mis diwethaf.

Rydym wedi datblygu sgiliau technegol a chreadigol drwy ganolbwyntio ar archwilio, arbrofi a meddwl yn greadigol.

Yn ogystal, daeth un llwyddiant nodedig ar ffurf Medal Aur am Ffotograffiaeth, yng Nghystadleuaaeth World Skills Cymru 2021, a gafodd ei gyflwyno i Kian Swainston o’n grŵp blwyddyn gyntaf.