Diploma Estynedig Technoleg Cerddoriaeth

Croeso i ‘Deuoliaeth’ – prosiect mawr terfynol sy’n cael ei gyflwyno gan ein dysgwyr Technoleg Cerddoriaeth. Fel gyda digwyddiadau cerddoriaeth mawr eraill ledled y byd yn ystod y cyfnod yma, nid oedd posib cynnal y perfformiad terfynol. Yn hytrach, mae’r myfyrwyr wedi addasu eu cysyniad gwreiddiol er mwyn gallu cyflwyno eu cynyrchiadau a’u perfformiadau ar-lein i bawb eu mwynhau.

Mae’r oriel yma’n arddangos dawn greadigol y myfyrwyr, eu syniadau gwreiddiol a’r gwaith ar y cyd yn ystod y flwyddyn academaidd yma, yn ogystal ag arddangos eu gallu i addasu i ddysgu o bell gyda brwdfrydedd i barhau i ddatblygu eu cyfres o sgiliau technoleg cerddoriaeth.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio cwrs, ewch i www.cavc.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Lluniau’r band wedi’u creu mewn cydweithrediad â myfyrwyr Diploma Estynedig BTEC mewn Ffotograffiaeth.