Diploma Etended Lefel 3 BTEC mewn Celf a Dylunio

Bwriad y Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio yw cyflwyno’r myfyrwyr i’r prif feysydd 2D a 3D mewn Celf a Dylunio. Trwy amrywiaeth eang o dechnegau a phrosesau, bydd y myfyrwyr yn archwilio ac yn datblygu sgiliau i lywio’u creadigrwydd personol eu hunain. Byddant yn canolbwyntio mwyfwy ar faes sydd o ddiddordeb iddynt trwy gyfrwng cyfres o weithdai a addysgir, gan symud tuag at eu dewis arbenigaeth. Drwy gydol y cwrs daw’r myfyrwyr i gysylltiad ag amrywiaeth eang o artistiaid a dylunwyr, a chânt ymhél â’r arferion proffesiynol cysylltiedig a fydd yn ategu eu datblygiad ehangach.

Bydd y myfyrwyr yn creu portffolios cryf fel elfen anhepgor o’r cwrs, a gall hyn eu galluogi i gamu ymlaen at gyfleoedd cyffrous. Mae Diploma Estynedig yn llwybr gwych i fyfyrwyr sy’n awyddus i ddilyn addysg uwch, ynghyd â sicrhau gwaith yn y diwydiannau creadigol.