Diploma Celf a Dylunio (Lefel 3)

Ar lefel 3, rydyn ni’n annog dysgwyr i archwilio ac arbrofi gyda deunyddiau, technegau a phrosesau newydd, gan ddarparu cyfleoedd i archwilio amrywiaeth o ddisgyblaethau a datblygu sgiliau. Rydyn ni hefyd yn cydnabod pa mor bwysig yw cysylltiadau diwydiant a darparu briffiau byw i ddysgwyr, gan eu cefnogi fel maen nhw’n profi sut i ymddwyn yn broffesiynol fel artistiaid.

Prosiect: Bwyd o Safon, Celfyddyd Gain

Y briff oedd creu cerfluniau a chyfres animeiddiedig stop-symud a fyddai’n addas ar gyfer Bwyty Addysgol Ysgol Uwchradd Eastern. Mae’r fideos yma’n rhai esiamplau o’r gwaith gafodd ei greu.