Ffasiwn a Dillad Lefel 3

Dyluniwyd y prosiectau eleni i fod yn addas ac yn gyraeddadwy gan weithio o bell neu ar y safle. Ar gyfer y Prosiect Mawr Terfynol, rhoddwyd dau ddarn o waith celf i’r myfyrwyr fel man cychwyn (Jean-Michel Basquiat, Untitled Skull (1981) a Syr John Everett Millais, Bt  Ophelia 1851–2 ).  Fe wnaethant ddewis un darn i ymchwilio iddo a sicrhau dylanwad ohono ac wedyn ysgrifennu eu cynigion prosiect eu hunain ar gyfer canlyniad creadigol.