Fideo Cystadleuaeth Sgils Cymru, Ionawr 2020

Mae’r fideo yn dangos cyfranogiad y myfyrwyr yn y Gystadleuaeth Sgils (Cymru) a chynhaliwyd yn yr Atriwm, Prif Ysgol De Cymru. Roedd hyn yn arddangosiad ardderchog o ryngweithiadau gan ddefnyddio gwaith tîm, sgiliau rhyngbersonol a chyflwyno wrth weithio ochr yn ochr gyda gweithwyr diwydiant cerddoriaeth broffesiynol mewn awditoriwm mawr. Cân sy’n cael eu perfformio yw ‘Brick in the Wall, Part 2’. Mae’r gân yma yn rhan o brosiect llawer fwy ar negeseuon gwleidyddol mewn Cerddoriaeth Roc o Uned 19: Cerddoriaeth a Chymdeithas.

Myfyrwyr blwyddyn 2: Dylan Healy-Jones (canu a gitar), Sebastian Jones (canu cefnogol a gitar), Christopher Norton (gitar trydanol), Luke Walsh (gitar bâs) a Lewis Martinson (drymiau).