Cyfathrebu Graffig Lefel A2

Yn ystod yr ail flwyddyn, bydd y dysgwyr yn dal i ddatblygu ei dechnegau drwy ddau brosiect ychwanegol. Gwelir cyfle i gael fwy o hyder ac ehangu ei phortffolio yn barod am y cam nesaf yn ei gyrfa.