Jake Lloyd, Dyfed Jenkins-Davies, Luther Small, Tomas Davies

‘I Don’t Mind’ (rework)

Roedd yn ofynnol i’r myfyrwyr arddangos eu traciau gwreiddiol yn fyw, gan ddefnyddio technoleg cerddoriaeth yn greadigol drwy arbrofi gyda dolennu byw a samplu technegau perfformio gan ddefnyddio amrywiaeth o galedwedd a meddalwedd technoleg cerddoriaeth. Mae’r fideos yma’n dangos cynnwys o ymarferion technegol y perfformiad terfynol, a pherfformiadau yn ystod y ‘cyfyngiadau symud’.