Jake Lloyd, Tomas Davies, Luther Small, Dyfed Jenkins-Davies

‘I Don’t Mind’

“Roedden ni’n cael anhawster penderfynu rhwng creu trac tywyll yn y cywair lleddf neu drac llawen yn y cywair llon. Gan mai enw’r digwyddiad yw Deuoliaeth, y penderfyniad oedd creu rhywbeth gwahanol i grŵp arall sydd wedi creu trac lleddf diwydiannol. Roedd cyfle wedyn i ni chwarae gyda samplau oedden ni wedi’u creu a galluogi i ni ddefnyddio ystod ac amrywiaeth o offerynnau ac effeithiau anarferol. Defnyddiwyd techneg o ddolennu byw gennym ni i adeiladu’r trac yn araf a llenwi’r gofod gwag.” – Jake Lloyd.