James Howlett

Insta: small.scale.sinner

Small Scale Sinners

“Yn bennaf, mae fy mhrosiect i am lofrudd teganau sy’n cyfaddef ac yn brolio am ei droseddau ar gyfryngau cymdeithasol. Daeth y syniad am hyn oherwydd fy chwilfrydedd i am seice llofruddwyr sy’n llofruddio dro ar ôl tro, yn ogystal â fy hoffter mawr o ffilmiau arswyd (edrychwch ar Se7en, The Thing ac ati). Rydw i wedi creu pob golygfa yn benodol i gyfeirio at y SAITH PECHOD MARWOL i ddarparu stori ac fel teyrnged i grefft y ffilm Se7en. Rydw i eisiau cofnodi chwilfrydedd morbid, elfen allweddol mewn prosiect llwyddiannus rydw i wedi ei gwblhau’n wych yn fy marn i, gyda llawer o boobl wedi dweud eu bod yn hoffi beth rydw i’n ei wneud ond ei fod yn gwneud iddyn nhw deimlo’n anesmwyth!

Fe wnes i greu 5 allan o 7 golygfa, a phob un yn berthnasol yn agos i’r pechodau, ond hefyd ceisio cofnodi’r mythos a ddatblygwyd gan Dante Alighieri yn ei gerdd epig, Divine Comedy. Mae pob golygfa yn unigryw ac yn erchyll iawn, iawn, ond rydw i’n credu fy mod i wedi llwyddo i gynnwys y swyn o ddefnyddio teganau wedi’u hailweithio yn y prosiect, gyda phob golygfa’n edrych yn real efallai, wrth gael cipolwg, ond eto’n cynnal yr anghredinedd.

Y broblem fwyaf gefais i gyda’r prosiect yma oedd amser. Dim ond 5 allan o 7 golygfa wnes i lwyddo i’w cwblhau yn y cyfyngiad amser (ond byddant wedi’u gorffen yn fuan), gan ddangos i mi bod rhaid i mi ganolbwyntio ar reoli fy amser mewn prosiectau yn y dyfodol. Efallai fy mod i wedi dod yn hoff iawn o weithiau bychain, ond hefyd rydw i wedi darganfod bod rhaid i mi reoli fy maich gwaith a fy amserlenni’n llawer gwell er mwyn cael y canlyniadau gorau posib.

Fy mwriad i’n wreiddiol oedd creu murlun mawr yn adeilad y coleg, ar sawl wal i weithio fel cefndir i luniau y gallwn i eu tynnu gyda’r myfyrwyr eraill. Ond fe wnaeth y cyfyngiadau symud ddifetha hyn am nad oedd posib i mi ddefnyddio’r gofod na’r bobl oeddwn i eu hangen mwyach.

Fe wnes i oresgyn problem y lleoliad drwy greu prosiect a fyddai’n gweithio’n dda hyd yn oed o dan yr amgylchiadau drwy fod yn hyblyg, gyda’r deunyddiau ar gael ar-lein a’r cyflwyniad terfynol ar gyfryngau cymdeithasol (sydd ar gael yn hwylus yn ystod y cyfyngiadau symud hyd yn oed).

Rydw i wedi cael fy ysbrydoli’n fawr gan yr artist Elliot Langford, neu @crawl_space ar Instagram, y mae ei waliau bychain a’i olygfeydd arswyd wedi fy ngwthio i i gyfeiriad gwaith arswyd ar lefel fechan!

Rydw i’n gobeithio parhau â’r gwaith yma yn y dyfodol ac rydw i’n falch iawn, iawn o beth rydw i wedi meddwl amdano. Rydw i wir yn teimlo fy mod i wedi cyflawni teimlad rhyfedd, erchyll o CHWILFRYDEDD MORBID yn y gwaith ac rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at barhau â phrosiectau fel hyn yn y dyfodol!