Diploma Sylfaen Cerddoriaeth (Perfformiad)

Croeso i Sioe arddangosfa Diwedd Blwyddyn Lefel 3 o’r Diploma Sylfaenol mewn (Perfformiad) Cerddoriaeth.

Isod gellir darganfod lluniau o saethiadau yn ystod perfformiadau a fideos o’r myfyrwyr yn perfformio’n fyw yn ystod nifer o’r sioeau â pherfformiwyd yn ystod 2019 a 2020 megis y Cyngerdd Nadolig, Sioe Greadigol Diwedd Blwyddyn, Cystadleuaeth Sgils Cymru a’r Arddangosfa Sgils Cymru. Mae’r cwrs cerddoriaeth yn annog myfyrwyr i archwilio creadigedd, gwaith tîm, sgiliau cyflwyno a chydweithrediadau gydag arddulliau gwahanol yn agored, ac mae’r fideos yn cyflwyno arddangosiad ardderchog o’r sgiliau yma arwaith.

Mae’r lluniau a’r fideos o’r perfformiadau sy’n dilyn yn cynnwys cymysgedd o berfformiadau Blwyddyn 1 & 2 sy’n fyfyrwyr ym Mherfformiad Cerddoriaeth Lefel 3.