L3 SYLFAEN A DIPLOMA ESTYNEDIG MEWN CERDDORIAETH

Croeso i arddangosfa Sioe Diwedd Blwyddyn Lefel 3 Sylfaen a Diploma Estynedig mewn Cerddoriaeth (Perfformio).

Isod fe welwch ffotograffau a fideos actio o fyfyrwyr yn perfformio’n fyw yn ystod sioeau a berfformiwyd yn ystod blwyddyn academaidd 2020-2021 fel y Cyngherddau Calan Gaeaf, Nadolig a Diwedd Blwyddyn. Fe welwch hefyd fideos o berfformiadau unigol yn dathlu sgiliau creadigol perfformwyr unigol yn ogystal â lluniau a dynnwyd o berfformiadau yn ystod Arddangosfa Sgiliau Cymru. Mae’r cwrs cerdd yn annog myfyrwyr i archwilio creadigrwydd, gwaith tîm, sgiliau cyflwyno a chydweithrediadau â gwahanol arddulliau sesiwn yn agored ac mae’r fideos hyn yn arddangosiad rhagorol o’r sgiliau hyn ar waith.

Mae’r lluniau a’r perfformiadau fideo sy’n dilyn yn cynnwys perfformiadau gan ein myfyrwyr Perfformiad Cerddoriaeth Lefel 1 a 2 Lefel 3.