Lauren Venn

Emosiynau trwy liw

Dros y ddwy flwyddyn dwethaf rwyf wedi bod yn ystudio celf a dylunio trwy fy BTec lefel tri, diploma estynedig. Rwyf wedi astudio nifer o brosiectau sydd yn adlewyrchu’r sgiliau rwyf wedi dysgu a’r rhai rwyf wedi gwella.

Mae’r deuddeg mis dwethaf wedi profi’n anodd oherwydd y hendemig difrifol. Archwiliais mewn i’r teimladau teimlaf dros y cyfnod. Wnes I beintio tri chynfas haniaethol sydd yn focusi ar lliw a gwaed. Mae pob lliw unigol yn symbol o teimlad gwahanol. Mae coch yn symbol teimlo’n grac, mae gwyrdd yn symbol natur a salwch, glas yn cynrychioli trystod, mae oren yn cynrychioli gobaith, melyn yn happasurwydd a porffor yn y dyfodol.

Cymrais ysbrydoliaeth gan Jean Michel- Basquiat a Jackson Pollock. Wneath  defnydd o mynegiant y ddau arlunydd fy’n hysbrydoliaeth i  ymchwylio mewn i dechnegau tebyg er enghgraifft, arrllwys paint a paintio efo cyfryngau gwahanol. Wnes i defnyddio deunydd anarferol fel tywod a blawd llif ew mwyn creu gwaed fras.  Fy rheswm dros hyn yw i cyfateb efo’r amswer anodd. Blwyddyn nesaf, rwyf am astudio celf gain ym Mrif Ysgol  Caerdydd Metropolitan. Rydw’n edrych ymlaen at ddysgu sgilliau newedd a gobeithio ffeindio steil o gelf sy’n ffitio fi yn orau.