Lloyd Rodd

A Day in the Life

Cynhyrchydd: Lloyd Rodd Golygydd: Lloyd Rodd

Cynhyrchwyd y ddogfen hon “A Day in the Life” yn ystod yr amser clo yn 2021. Cynhyrchwyd yr holl agweddau cynhyrchu gan y myfyrwyr eu hunain. Addaswyd y prosiect er mwyn galluogi addysgu pellenig.Mae’r ddogfen hon ar gyfer Diploma Level 3 UAL Cynhyrchu yn Cyfryngau Creadigol a Thechnoleg.