Madeline Morrison

Y teitl a ddewisais ar gyfer fy narn olaf yw “datgoedwigo: beth sydd mewn perygl”. Y thema gyffredinol ar gyfer fy narnau olaf yw “y ffordd ymlaen”.

Euthum ati i greu gwaith a oedd yn cynnwys cynfasau wedi’u paentio â phaent acrylig. Cyfres o flodau yw’r darn cyntaf, oherwydd mae yna berygl y byddwn yn eu colli os na newidiwn ein ffordd o fyw. Mae blodau’n bwysig, oherwydd maent yn elfen sylweddol o’r natur sy’n ein hamgylchynu. Mae’r ail ddarn yn cynnwys coeden, gyda lliwiau gwahanol y dail yn cynrychioli’r tymhorau. Mae coed yn bwysig – o ran datgoedwigo, coed sy’n wynebu’r perygl mwyaf, oherwydd torri coed i lawr yw’r broblem fwyaf. Os gwnawn ni barhau i’w torri i lawr, bydd y tymhorau sydd mor gyfarwydd inni ar hyn o bryd yn peidio â bod.

Byddaf yn symud ymlaen at lefel nesaf fy astudiaeth, sef cwrs gwneuthurwr dylunwyr cyfoes (Gradd Sylfaen yn y Celfyddydau), er mwyn datblygu mwy ar fy sgiliau a’m technegau.