Meg Hooper

Make Do and Mend

“Mae fy mhrosiect i am beidio â bod yn wastraffus. Rydw i wedi “gwneud y tro” fel oedd pobl yn ei wneud yn ystod y rhyfel. Fy mwriad i oedd creu canlyniadau drwy ‘wneud y tro’. ’Wnaeth fy mwriad i ddim newid ond fe ddaeth yn fwy ystyrlon oherwydd y pandemig. Wrth gwrs, fe newidiodd y gofod gwaith a’r cyfleusterau wrth weithio o gartref ond roedd o help bod gen i beiriant gwnïo. Fe wnes i greu dau ganlyniad, blanced a ffrog. Doedd gwneud y flanced gartref ddim yn anodd gan fod gwlân ar gael yn hwylus i mi. Fy nghynllun lliwiau oedd lliwiau’r enfys yn symbol o’r GIG ac i gynrychioli llawenydd a gobaith pan wnes i ei rhoi i ffrind i’r teulu sydd â chanser terfynol. Roedd y ffrog yn fwy heriol am nad oes gen i unrhyw brofiad o dorri patrwm. Fe wnes i batrwm mwslin er mwyn teimlo’n fwy hyderus. Roeddwn i eisiau i fy ffrog fod yn llachar o ran lliw a phatrwm, i gynrychioli bedlam y pandemig presennol yn y byd. Y problemau gefais i oedd dim digon o wlân a dad-wneud hen brosiectau fel bod gen i ddigon ar gyfer hwn. Er hynny, yr her fwyaf rydw i wedi’i hwynebu yw dim tiwtorial un i un ar dorri patrwm. Rydw i’n falch ’mod i wedi cwblhau’r ddau ganlyniad yn yr amser a roddwyd, yn enwedig y ffrog. Rydw i’n teimlo’n fwy gwybodus am fy niddordeb artistig mewn ailgylchu a chynaliadwyedd a byddaf yn canolbwyntio ar hyn yn y brifysgol. Calvin Klein oedd y dylanwad mwyaf ar fy ffrog i ac Olek a Katie Jones oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer y flanced oherwydd eu lliwiau llachar.”