Megan Partington

Insta: meggpartington

Perspectives

“Rydw i wedi bod yn teimlo bod y byd yn bedlam a phobl bob amser yn brysio. Brysio i gyrraedd nodau nad oes raid eu cyrraedd eto, brysio i fod y miliwnydd nesaf, i gael y nifer mwyaf o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol, i fod â’r pethau materol newydd mwyaf cŵl. Rydw i wedi teimlo bod y byd wedi datblygu i fod yn lle diamynedd a barus.

Felly, nod fy nghynlluniau i yw dod â phobl yn ôl i’r ddaear a’u hatgoffa i gymryd cam yn ôl ac arafu, a mwynhau beth sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd. Anadlu a chanolbwyntio ar fod yn ddiolchgar am eu teulu, eu ffrindiau a’u rhyddid.

– Mae gennych chi oes gyfan – darllenwch hyn eto.

Fy mhrif ffocws i ar gyfer y prosiect yma oedd creu rhywbeth fyddai’n cael ei ddehongli’n wahanol gan bawb. Roeddwn i eisiau creu llawer o onglau a dolennau yn fy siâp, ac iddo newid ffurf wrth i chi symud o’i gwmpas. Rydw i’n galw fy narn terfynol yn ‘brofiad’ yn hytrach na dim ond darn o gelf. Rydw i eisiau procio emosiynau pobl pan maen nhw’n cerdded i mewn ac yn cerdded o’i amgylch, ac annog pobl i orwedd ynddo ac wrth ei ymyl er mwyn arsylwi ac ymgolli’n llawn ynddo.

Drwy gydol fy natblygiad i’r darn terfynol, roeddwn i eisiau creu rhywbeth sy’n edrych yn eithaf annisgwyl wrth i chi edrych arno i ddechrau, ond wedyn ar ôl i chi astudio mwy, mae’n dechrau gwneud synnwyr. Yn debyg iawn i sut rydw i’n dehongli sawl sefyllfa mewn bywyd o ddydd i ddydd.

Mae’r onglau sy’n newid yn cynrychioli pa mor gyflym gall un rhan o fywyd droi’n rhan arall. Mae llif y llinyn sy’n rhedeg drwy’r tu mewn yn cynrychioli llif bywyd a sut nad yw bob amser yn mynd fel rydych chi wedi bwriadu. Mae’r troellau pren yn cynrychioli’r pethau pwysig i’w cofio, y pethau sy’n sail i ni i gyd, teulu, cariad, hapusrwydd ac er bod y pethau yma’n symud ac yn newid, maen nhw’n parhau bob amser. Ac yn olaf, mae graddfa’r strwythur cyffredinol yn cynrychioli rhywbeth llawer mwy na ni i gyd, rhywbeth na allwn ni ei reoli ond hefyd rhywbeth sy’n ein gwarchod ni i gyd ac sydd â chynllun ar gyfer pawb, ac mae’n rhaid i ni roi ein ffydd yn hynny.