Nadia Chisnal

Insta: nadiachisnall

Larger Than Life

“Mae fy mhrosiect i’n adrodd fy stori i’n herio fy ngallu mewn tecstilau ac yn gweld pa mor bell ydw i’n gallu mynd i gyrraedd fy nod.

Tecstilau yw fy hoff beth i, a gwneud dillad i mi fy hun ac i eraill. Doeddwn i ddim yn gwybod pa ran o’r diwydiant tecstilau oeddwn i eisiau ei osod yn nod i mi fy hun fel gyrfa tan yn eithaf diweddar, jyst cyn i mi ddechrau ar y cwrs yma, pan wnes i sylweddoli bod gen i ddiddordeb mawr mewn cynllunio gwisgoedd. Roeddwn i’n gwybod bod rhaid i mi greu gwisgoedd ar gyfer fy Mhrosiect Mawr Terfynol.

Rydw i’n gwybod nad yw beth rydw i wedi’i wneud y gorau, ond rydw i wedi cynnwys ambell dechneg sy’n newydd i mi, felly dim ond dechrau fy siwrnai oedd hyn yn creu pethau mwy a gwell, pethau dydw i heb roi cynnig arnyn nhw o’r blaen ac a fydd yn fy helpu i gyda phrosiectau fel hyn yn y dyfodol. Rydw i’n falch gyda chanlyniad fy ngwaith i o dan yr amgylchiadau. Gyda Covid-19 yn stopio colegau ac ysgolion rhag agor, doedd dim posib i mi gael cyfarwyddyd wyneb yn wyneb gyda fy nhiwtoriaid. Felly rydw i’n falch gyda’r hyn rydw i wedi’i greu ar ben fy hun heb gyfarwyddyd priodol gan fy nhiwtoriaid i.

Yn gyffredinol, rydw i’n hapus gyda’r hyn rydw i wedi’i gyflawni ac er y bydd pobl yn edrych ar fy ngwaith i ac yn gallu tynnu sylw at y camgymeriadau ydw i wedi’u gwneud, rydw i’n meddwl bod hynny’n iawn oherwydd rydw i’n gwybod pan fyddaf i’n edrych yn ôl ar y darn yma o waith, fe fydda’ i’n gwybod bod y camgymeriadau hynny wedi dod â fi i ble rydw i. Dydych chi ddim yn dysgu heb wneud camgymeriadau.”