Perfformiadau Solo

Fel rhan o’r cwrs L3, anogir myfyrwyr yn weithredol i ddathlu eu sgiliau perfformio unigol. Defnyddir y perfformiadau unigol hyn yn uniongyrchol fel marchnata a hysbysebu ar gyfer gwefannau diwydiant i helpu i hyrwyddo gyrfaoedd fel cerddorion gweithredol a gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Mae’r gwefannau unigol yn dangos sgiliau creadigol ac arddulliau personol, dethol sy’n helpu i hyrwyddo dyrchafiad ar gyfer clyweliadau, cyfansoddi a recriwtio.

Mae Perfformiadau Unawd yn cynnwys;

Abaracadabara – Ruby Kelly
Drum Solo – Jordanna Forsey
Kids in America – Sean Warren
Lost my Soul – Adam Green
Rabbit Hole – Ruby Kelly
Remember – Nicole Bowles
Wait on me – Ioan Watkins
You Said – Ioan Watkins