Rhys Whittington

Insta: the_art_of_whttington

D & D Hero Props

“Roedd fy mhrosiect mawr olaf i’n ymwneud â chreu props arwr ar gyfer cymeriadau D&D. Fy nghynllun gwreiddiol i ar gyfer y prosiect oedd creu 4 i 6 prop ar gyfer gwahanol gymeriadau ond, oherwydd cyfyngiadau symud y coronafeirws, doedd gen i ddim tŵls mawr oeddwn i eu hangen, fel peiriant sandio, cylchlif a dril piler. Hefyd doedd gen i ddim rhai deunyddiau oeddwn i wedi bwriadu eu defnyddio, fel resin a silicon. Dim ond 3 prop oeddwn i’n gallu eu creu gyda’r tŵls a’r deunyddiau oedd gen i. Fe gefais i broblemau gyda glynu pethau wrth ei gilydd a gwneud rhai props yn ddigon cadarn i’w symud o gwmpas, a hefyd doedd dim help arbenigol ar gael i mi ar gyfer rhai deunyddiau fel sbwng EVA. Fe wnes i weithio gyda phren a llosgi patrymau ynddo, ac fe weithiodd y prop yma’n berffaith ac roedd yn ddigon cadarn i mi ei symud o gwmpas a’i gario ac roedd gen i ddigon o ofod i weithio’n gyfforddus a heb unrhyw drafferth. Ar gyfer fy arddangosfa, roeddwn i’n bwriadu galluogi i bobl ryngweithio â’r props drwy eu dal nhw, eu symud a’u defnyddio. Hefyd, fe fyddwn i wedi gosod camera digidol a sgrin werdd yn eu lle i’r gwylwyr gael tynnu eu llun gyda dewis o gefndir, ond oherwydd y cyfyngiadau symud dydw i ddim yn gallu gwneud hynny. Fel ysbrydoliaeth, fe ddefnyddiais i luniau oddi ar y rhyngrwyd o gynlluniau wedi’u creu gan gyfrifiadur o arfau ac arfau sy’n bodoli go iawn. Yn gyffredinol, roeddwn i’n falch gyda chanlyniad fy ngwaith. Roedd 2 allan o’r 3 prop yn edrych yn dda ac maen nhw’n gadarn ac yn ymarferol ond, er bod yr 1 prop arall yn edrych yn dda ac roeddwn i’n hapus gyda’i ymddangosiad, nid oedd yn ddigon ymarferol a chadarn. Mae’r prosiect yma wedi fy ngorfodi i i fwynhau celf a dylunio 3D a chreu props ar gyfer y dyfodol ac rydw i’n gobeithio defnyddio’r sgiliau rydw i wedi’u defnyddio yn y prosiect yma yn y dyfodol.”