Rosie Williams

Insta: haelooooo

Contortion

“Roedd y prosiect hwn yn seiliedig ar y ffyrdd y gall y corff dynol newid a phlygu pan mae’n gwneud ystumiau rhyfedd, a phan mae i’w weld o bersbectif arall. Rydw i wedi bod yn chwilfrydig am y ffurf ddynol erioed, ac wedi mwynhau astudio cyrff mwy yn arbennig, oherwydd eu hystumiad cynyddol, ac mae hyn wedi fy ysbrydoli i. Roeddwn i’n bwriadu mynychu llawer o ddosbarthiadau darlunio byw er mwyn archwilio’r ffurf ddynol yn ei gwahanol siapiau a meintiau. Ond, oherwydd pandemig COVID-19, doedd hyn ddim yn bosib. Ond roedd rhaid i mi gael modelau yr un fath, felly fe wnes i ddibynnu yn bennaf ar hunan-ffotograffiaeth ac ambell ffrind gwirfoddol ar gyfer fy nghyfeiriadau. Yn y pen draw roedd hyn o help i mi oherwydd nawr mae gen i brofiad o ddefnyddio fi fy hun fel deunydd cyfeirio, ac mae wedi meithrin fy hyder i fodelu i mi fy hun yn amlach. Roeddwn i hefyd yn dibynnu’n rhannol ar y ffaith y byddwn i’n gallu defnyddio’r cyfleusterau ar gyfer sgrin-argraffu, ond nid oedd hynny’n bosib. Felly roedd rhaid i mi ystyried sut i ddefnyddio unrhyw gyfryngau a thechnegau oedd gen i gartref i’w llawn botensial. Fe wnaeth hyn fy arwain i at ddatblygu fy sgiliau ffotograffiaeth a phaentio gydag olew yn fawr, gan mai dyma’r adnodd oedd ar gael fwyaf i mi ac wrth law – felly mae’r prosiect yma’n cynnwys llawer o ddarnau sydd wedi’u creu fel hyn. Ymhlith yr anawsterau gefais i wrth barhau â’r prosiect yma gan hunanynysu yn fy nghartref oedd diffyg gofod ar gael i mi, a dim cefnogaeth un i un ddi-dor gan fy nhiwtoriaid i. Fe wnaethon ni oresgyn hyn drwy gyfathrebu ar-lein, ond nid yw hyn yn ddelfrydol ar gyfer y math yma o waith. Fy nghanlyniad i oedd llawer mwy o gelfyddyd gain na’r llwybr graffeg a darlunio roeddwn i’n bwriadu ei ddilyn i ddechrau, ond rydw i’n meddwl bod hwn wedi bod yn addasiad llwyddiannus yn gyffredinol! Mae’r prosiect yma wedi aildanio fy niddordeb i yn y corff yn fawr iawn, ac mae Chunky Move / GLOW wedi ehangu fy ngorwelion artistig i a gwneud i mi ystyried a derbyn celfyddyd perfformiad yn fy ymchwil fy hun. Mewn arddangosfa, fe hoffwn i weld fy ngwaith yn cael ei hongian, yn ganolog bron yn yr ystafell, gyda goleuadau’n dirgrynu yng nghorneli’r ystafell o’i gwmpas.”