Sylfaen Celf a Dylunio

“BYD NEWYDD” Arddangosfa Ar-lein 2021

Eleni mae’r cwrs sylfaen wedi creu gwaith nid yn unig yn amgylchedd stiwdio’r coleg ond gartref hefyd, ar y cyfrifiadur, yn y tirlun ac ar y ffôn – mewn gwirionedd, yn unrhyw le ac ym mhob man sydd ar gael ac yn bosibl i’n myfyrwyr ni. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi dangos pa mor ddyfeisgar, gweithgar, gwydn ac amrywiol mae ein myfyrwyr ni wedi bod ac rydyn ni, fel staff, yn hynod falch o’u penderfyniad i lwyddo fel pobl greadigol.

Mae’r gwaith yma’n arddangos enghreifftiau o’r prosiect mawr olaf gan 62 o fyfyrwyr gyda gwaith wedi’i ddatblygu o’r 4 prif faes arbenigedd: celf gain, 3d, cyfathrebu graffig a ffasiwn / tecstilau.

Mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad. Eleni mae ein rhestr yn cynnwys Caeredin, Loughborough, Bournemouth, Camberwell (UAL), Portsmouth, Falmouth, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Bryste, Brighton a Chaerfaddon, gyda’r myfyrwyr yn astudio amrywiaeth eang o gyrsiau Gradd BA fel paentio, darlunio, animeiddio, dylunio mewnol, dylunio graffig, celf cysyniad, ffasiwn a serameg.

Yn ystod y cwrs blwyddyn yma rydyn ni’n ceisio datblygu diwylliant o fynegiant creadigol, sgiliau a menter ac eleni mae’r myfyrwyr wedi ein gwneud ni’n falch tu hwnt.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y cwrs Sylfaen, os ydych chi dros 18 oed gyda lefelau A neu os oes gennych chi dalent greadigol wych, e-bostiwch LThornton@cavc.ac.uk (Lou Thornton: Tiwtor y cwrs).