Teifi Rowley

“Amser Bath,” ffilm sy’n ceisio cyfleu teimladau o anesmwythyd yr artist wrth integreiddio yn ôl i gymdeithas ar ôl cyfyngiadau COVID-19. 

Cyfarwyddwyd gan Teifi Rowley

Cynhyrchwyd gan Teifi Rowley