Zoe Ingram

Teitl y prosiect yw “Y Ffordd Ymlaen”. Euthum ati i greu tri darn o waith a oedd yn gysylltiedig â’r thema hon. Canolbwyntiais ar “Adfer”, gan ei gysylltu â’m siwrnai a chymryd camau ymlaen ar gyfer y dyfodol ac adfer ar ôl problemau personol, boed y rheini’n rhai corfforol neu feddyliol.

Yn y tri darn, canolbwyntiais ar adfer a brwydrau ac anableddau nas gwelir. Mae’r darn cyntaf yn ymwneud ag iechyd meddwl, mae’r ail yn ymwneud â dysmorffia a theimlo’n gadarnhaol ynglŷn â’r corff, ac mae’r trydydd yn cynnwys hanesyn bach i gyd-fynd â’r ddau ddarn cyntaf. Penderfynais gyfleu’r pynciau hyn ar ffurf tri o lyfrau ar wahân sy’n lleihau mewn maint. Mae’r ddau lyfr cyntaf yn cynnwys dyfyniadau a lluniau’n ymwneud ag iechyd meddwl a theimlo’n gadarnhaol ynglŷn â’r corff, ac mae’r trydydd yn cynnwys dyfyniadau sy’n cyd-fynd â’r ddau bwnc hyn.

Er mwyn cynnwys amrywiaeth eang o ddeunyddiau yn fy narnau terfynol, defnyddiais ystod o gyfryngau, gan ganolbwyntio ar benseli, dyfrlliwiau, pennau ysgrifennu a phenseli llinellu main i greu brasluniau a dyfyniadau.

Wrth ddelio â’r cyfyngiadau covid yn ystod eleni, bu modd imi ddysgu sgiliau newydd a’u rhoi ar waith yn fy ngwaith coleg, a hynny trwy ddefnyddio’r amser a oedd gennyf yn ystod y cyfnod clo i addysgu technegau newydd i mi fy hun.

Rwyf wedi ennill llawer o brofiad yn sgil y cwrs hwn ac rwy’n fodlon â’r hyn a gyflawnwyd gennyf. Pan fyddaf yn symud ymlaen at fy nghwrs nesaf (Gwneuthurwr, Gradd Sylfaen yn y Celfyddydau), hoffwn ddod o hyd i arddull y gallaf ragori neu arbenigo ynddi. Yn dilyn y cwrs Dylunydd Artist Cyfoes (Gradd Sylfaen yn y Celfyddydau), hoffwn fynd ymlaen i astudio cwrs TAR.